ابعاد اسپیس فریم

سازه اسپیس فریم در ابعاد مختلف که بسته به نیاز و خواسته مشتری است طرح بندی و ساخته می شود. سازه نمایشگاهی می تواند توسط بست اسپیس فریم به هم متصل گردند و استحکام بالایی را برای سازه اسپیس ایجاد می نمایند. برای سفارش اسپیس فریم در ابعاد مورد نظر خود می توانید به سفارش ساخت سازه اسپیس فریم اقدام نمایید و متناسب با فضای کاری که در اختیار دارید به تولید اسپیس فریم اقدام نمایید. همچنین می توانید رنگ سفارشی خود را در سازه نمایشگاهی استفاده نمایید و یا سازه اسپیس فریم خود را در حالت های مختلف قوس دار ایجاد نمایید. ابعاد اسپیس فریم برای غرفه نمایشگاهی و یا بنر تبلیغاتی در فرم استانداری می توانند تعبیه گردند.

ابعاد اسپیس فریم

# نوع تولید اندازه (سانتی متر cm) اندازه (متر m)
1 اسپیس فریم صاف 15
2 اسپیس فریم صاف 30
3 اسپیس فریم صاف 50
4 اسپیس فریم صاف 60
5 اسپیس فریم صاف 70
6 اسپیس فریم صاف 100 1 متر
7 اسپیس فریم صاف 200 2 متر
8 اسپیس فریم صاف 230
9 اسپیس فریم صاف 250
10 اسپیس فریم صاف 270
11 اسپیس فریم صاف 300 3 متر
12 اسپیس فریم صاف 370
13 اسپیس فریم صاف 400 4 متر
-
14 اسپیس فریم قوس (کِرو) 100 1 متر
15 اسپیس فریم قوس (کِرو) 245
16 اسپیس فریم قوس (کِرو) 300 3 متر
16 اسپیس فریم قوس (کِرو) 370