غرفه اسپیس فریم

امروزه با در نظر داشتن فرم زیبای سازه اسپیس فریم و همینطور قدرت تحمل وزن های بالا سازه نمایشگاهی اسپیس فریم در نظر دارد سهولت در نصب و جمع آوری و کم حجم بودن سازه اسپیس مورد توجه بسیاری از نهادها،سازمان ها و شرکت ها به منظور اجرای مراسمات،برگزاری نمایشگاه ها،تبلیغات شهری و غیره قرار بگیرد.از مزایای سازه نمایشگاهی میتوان به مواردی مانند: زیبایی سازه اسپیس فریم،متنوع بودن کاربردها و زمینه های استفاده سازه اسپیس،سهولت در نصب و سازه اسپیس فریم،سرعت در تولید سفارشات سازه اسپیس و همینطور سهولت حمل نقل،جمع آوری و بارگیری سازه اسپیس فریم اشاره کرد.


غرفه اسپیس فریم
غرفه اسپیس فریم
غرفه اسپیس فریم
غرفه اسپیس فریم
غرفه اسپیس فریم
غرفه اسپیس فریم
غرفه اسپیس فریم
غرفه اسپیس فریم
سازه اسپیس

سازه اسپیس

قابل اجرا در ابعاد و مکان های مختلف

سازه اسپیس فریم به منظور برگزاری نمایشگاه ها و نیز غرفه های نمایشگاهی در برای تبلیغات و همچنین در سالن های شما ساخت و نصب می گردد. ابعاد اسپیس فریم بسته به کار و نیاز شما نصب و متصل می گردد.

سازه اسپیس فریم

سازه اسپیس فریم

در ابعاد مختلف

سازه اسپیس فریم بسته به اینکه در فضای باز و یا سرپوشیده مورد کاربرد قرار می گیرد باید مورد ساخت و پیکربندی قرار گیرد. با اتصال سازه اسپیس فریم می توانید شکل های مختلفی را از سازه نمایشگاهی را تولید نمایید.


سازه نمایشگاهی

سازه نمایشگاهی

آسان جهت غرفه بندی نمایشگاهی

سازه نمایشگاهی که برای ایجاد غرفه در نمایشگاه ها ایجاد می گردد می تواند به اسانی و نیز ترکیب شکلی متعدد متصل گردند.