سن (استیج) اسپیس فریم

به واسط سازه اسپیس می توان غرفه های نمایشگاهی را طراحی و اجرا نمود، بگونه ای که استقامت و استحکام کافی را داشته باشد. غرفه های نمایشگاهی می توانند به صورت دائمی و نیز موقت باشد که در حداقل زمانی میسر می شود. سازه اسپیس فریم در مقاومت بالا به وجود می آید که در کنار آن زیبایی را نیز در نظر می گیریم. اسپیس فریم ها توسط بست به هم متصل می گردند و شکل ها و فرم های متنوعی را می توانند به خود بگیرند. در سازه اسپیس فریم و سازه نمایشگاهی ابعاد مختلفی را می توان پیاده سازی نمود. سازه اسپیس فریم به صورت شطرنجی به هم متصل می گردند و این فرمت، استحکام را بوجود خواهد آورد.


سن (استیج) اسپیس فریم
سن (استیج) اسپیس فریم
استیج اسپیس فریم
استیج اسپیس فریم
سازه اسپیس

سازه اسپیس

قابل اجرا در ابعاد و مکان های مختلف

سازه اسپیس فریم به منظور برگزاری نمایشگاه ها و نیز غرفه های نمایشگاهی در برای تبلیغات و همچنین در سالن های شما ساخت و نصب می گردد. ابعاد اسپیس فریم بسته به کار و نیاز شما نصب و متصل می گردد.

سازه اسپیس فریم

سازه اسپیس فریم

در ابعاد مختلف

سازه اسپیس فریم بسته به اینکه در فضای باز و یا سرپوشیده مورد کاربرد قرار می گیرد باید مورد ساخت و پیکربندی قرار گیرد. با اتصال سازه اسپیس فریم می توانید شکل های مختلفی را از سازه نمایشگاهی را تولید نمایید.


سازه نمایشگاهی

سازه نمایشگاهی

آسان جهت غرفه بندی نمایشگاهی

سازه نمایشگاهی که برای ایجاد غرفه در نمایشگاه ها ایجاد می گردد می تواند به اسانی و نیز ترکیب شکلی متعدد متصل گردند.