غرفه اسپیس فریم

امروزه با در نظر داشتن فرم زیبای سازه اسپیس فریم و همینطور قدرت تحمل وزن های بالا سازه نمایشگاهی اسپیس فریم در نظر دارد سهولت در نصب و جمع آوری و کم حجم بودن سازه اسپیس مورد توجه بسیاری از نهادها،سازمان ها و شرکت ها به منظور اجرای مراسمات،برگزاری نمایشگاه ها،تبلیغات شهری و غیره قرار بگیرد.از مزایای سازه نمایشگاهی میتوان به مواردی مانند: زیبایی سازه اسپیس فریم،متنوع بودن کاربردها و زمینه های استفاده سازه اسپیس،سهولت در نصب و سازه اسپیس فریم،سرعت در تولید سفارشات سازه اسپیس و همینطور سهولت حمل نقل،جمع آوری و بارگیری سازه اسپیس فریم اشاره کرد.


غرفه اسپیس فریم
غرفه اسپیس فریم
غرفه اسپیس فریم
غرفه اسپیس فریم
غرفه اسپیس فریم
غرفه اسپیس فریم
غرفه اسپیس فریم
غرفه اسپیس فریم