سوله و سالن اسپیس فریم

ازگذشته تا به حال جهت برگزاری نمایشگاه از سازه نمایشگاهی استفاده می کردند .ازهمین رو سازه اسپیس شروع به تامین سازه اسپیس فریم و سازه های نمایشگاهی در فضای باز و سالن ها سرپوشیده نمود . در حال حاضر سازه اسپیس با در اختیار داشتن سازه اسپیس فریم آماده ارائه خدمات در بخش سازه نمایشگاهی می باشد .


سالن اسپیس فریم
سالن اسپیس فریم
سوله اسپیس فریم
سوله اسپیس فریم
سازه اسپیس

سازه اسپیس

قابل اجرا در ابعاد و مکان های مختلف

سازه اسپیس فریم به منظور برگزاری نمایشگاه ها و نیز غرفه های نمایشگاهی در برای تبلیغات و همچنین در سالن های شما ساخت و نصب می گردد. ابعاد اسپیس فریم بسته به کار و نیاز شما نصب و متصل می گردد.

سازه اسپیس فریم

سازه اسپیس فریم

در ابعاد مختلف

سازه اسپیس فریم بسته به اینکه در فضای باز و یا سرپوشیده مورد کاربرد قرار می گیرد باید مورد ساخت و پیکربندی قرار گیرد. با اتصال سازه اسپیس فریم می توانید شکل های مختلفی را از سازه نمایشگاهی را تولید نمایید.


سازه نمایشگاهی

سازه نمایشگاهی

آسان جهت غرفه بندی نمایشگاهی

سازه نمایشگاهی که برای ایجاد غرفه در نمایشگاه ها ایجاد می گردد می تواند به اسانی و نیز ترکیب شکلی متعدد متصل گردند.