سازه اسپیس

سازه اسپیس

قابل اجرا در ابعاد و مکان های مختلف

سازه اسپیس فریم به منظور برگزاری نمایشگاه ها و نیز غرفه های نمایشگاهی در برای تبلیغات و همچنین در سالن های شما ساخت و نصب می گردد. ابعاد اسپیس فریم بسته به کار و نیاز شما نصب و متصل می گردد.

سازه اسپیس فریم

سازه اسپیس فریم

در ابعاد مختلف

سازه اسپیس فریم بسته به اینکه در فضای باز و یا سرپوشیده مورد کاربرد قرار می گیرد باید مورد ساخت و پیکربندی قرار گیرد. با اتصال سازه اسپیس فریم می توانید شکل های مختلفی را از سازه نمایشگاهی را تولید نمایید.


سازه نمایشگاهی

سازه نمایشگاهی

آسان جهت غرفه بندی نمایشگاهی

سازه نمایشگاهی که برای ایجاد غرفه در نمایشگاه ها ایجاد می گردد می تواند به اسانی و نیز ترکیب شکلی متعدد متصل گردند.

سازه اسپیس فریم

سازه اسپیس فریم و سازه نمایشگاهی در ترکیبی از اسپیس فریم ها مختلف ایجاد می گردد و موجب می شود که شما بسته به نیاز و خواسته ی خود سازه اسپیس فریم را طراحی و ایجاد نمایید. استحکام اسپیس فریم و میزانی که برای تحمل بار و وزن دارد متریک قابل توجهی خواهد بود و همچنین در این کنار، زیبایی سازه اسپیس فریم نیز مهم تلقی می گردد. سازه نمایشگاهی برای انجام مقاصدی همچون تبلیغات و مارکتینگ شما در نمایشگاه ها ایجاد می گردد و زیبایی سازه نمایشگاهی شما می تواند به جذب مشتریان بیشتر منجر گردد و نظر و توجه افراد بیشتری را به خود جلب نماید.